Välkommen till Brf Bäcken!

Här finns praktisk information för dig som bor i föreningen. Du hittar också information om dina rättigheter och skyldigheter, samt hur föreningen styrs och förvaltas.  

Synpunkter eller frågor?

Saknar du något på webbplatsen? Eller har du andra synpunkter eller frågor om något? Kontakta styrelsen.